Finální povrchové úpravy ve stavebnictví Hradec Králové od roku 1990

MALZED - telefon: 602 245 102

Protipožární nátěry

Protipožární nátěrové systémy

Protipožární nátěry jsou ideálním řešením pro architekty, projektanty a stavební firmy, kteří dbají jak o vysokou bezpečnost, tak o náročná estetická kritéria svých staveb.

Malzed je autorizovanou firmou na provádění aplikací moderních protipožárních nátěrových systémů (protipožární nátěry, nástřiky, ucpávky, revize), které jsou dnes nedílnou součástí bezpečnosti a požární ochrany staveb. Svoji důležitost mají protipožární nátěry především v objektech s předpokladem pohybu většího počtu osob (úřady, školy, nemocnice, výrobní haly…), kde přispívají k bezpečné evakuaci při vzniku požáru. Zvýšenou odolností proti ohni a sálavému teplu mohou výrazně zmírnit také materiálové škody. Protipožární nátěry však neplní pouze úlohu technického nátěru, ale rovněž je lze použít jako vrchní krycí nátěry.

Moderní protipožární nátěry a jejich použití:

 • Protipožární nátěry na ochranu ocelových nosných i nenosných konstrukcí
 • Protipožární nátěry dřevěných nosných i nenosných konstrukcí
 • Protipožární nátěry plastových kabelových rozvodů
 • Protipožární nástřiky betonových konstrukci 

Protripožární nátěry Hradec Králové

Hlavní výhody protipožárních nátěrů:

 1. Přispívají k bezpečné evakuaci osob při požáru
 2. Zmírňují materiálové škody při požáru
 3. Zvyšují odolnost proti ohni a sálavému teplu
 4. Mají tepelně izolační funkci
 5. Dají se použít jako vrchní krycí nátěr

Certifikace protipožárních systémů
a jejich kontrola

Jsme autorizovanou firmou pro navyšování požární odolnosti dřevěných, ocelových a betonových konstrukci materiály firem, splňujicí přísné normy a platná certifikační osvědčení. Dále jsme certifikovanou firmou pro protipožární ucpávky značky Intumex. Dle zákona 246/2001 provádíme periodické revize uvedených požárně bezpečnostních zařízení.

Při aplikaci protipožárního nátěrových systémů dodržujeme platné normy a předpisy, které zaručují správnost technologického postupu a mohou tak zdárně ovlivnit kolaudační řízení. Celý proces aplikace protipožárních systémů pečlivě zaznamenáváme a provádíme následnou kontrolu, tak aby nedošlo k žádným pochybením. Na závěr vystavujeme osvědčení - atest o provedení protipožární ochrany pro kolaudující orgány.

Referenční projekty protipožárních nátěrů dodavatelů materiálů:

 • Johnson Controls (výrobní závod) Roudnice nad Labem
 • Polyfunkční centrum Babylon Liberec
 • Divadlo na Zábradlí Praha
 • Klášter Sv. Anny Praha Staré Město
 • Šternberský palác Praha
 • Vládní letiště Ruzyně Praha
 • Shopping Park Ikea Ostrava
 • Palác Kinských Praha
 • Hrad Rodštejn Telč
 • Makro Ústí nad Labem
 • Baumax Pardubice

Protipožární nátěr - hala 1Protipožární nátěr - hala 2

Používáme protipožární nátěrové systémy

 • Transparentní: protipožární nátěry na dřevěné konstrukce
 • Pigmentované - krycí protipožární nátěry na dřevěné konstrukce
 • Pigmentované: krycí protipožární nátěry na ocelové a betonové konstrukce

Zpěňující (intumescentní)
protipožární nátěrové systémy

Aplikujeme především Intumescentní neboli zpěňující nátěry, které jsou dnes nejrozšířenějším typem protipožárních nátěrů ve stavebnictví. Principem této moderní technologie je tvorba ochranné pěnové bariéry při zahřátí nátěru na teplotu vyšší než cca 200 °C, která chrání podklad proti působení plamene. V průběhu uvedeného procesu zvětšuje původní protipožární nátěr svůj objem až 50krát. Díky této schopnosti je možno nanášet intumescentní nátěrové hmoty v relativně tenkých vrstvách (0,3 mm až 1 mm).

Protipožární zpěňující nátěry obsahují:

 • Koksotvornou složku
 • Napěňující složku- při působení vysokých teplot uvolňuje nehořlavé plyny
 • Pojivo- umožňuje tvorbu stabilní pěny
 • Pigment- barvivo
 • Plniva -při zahřívání odštěpují vodu a snižují tak teplotu chráněného povrchu
 • Aditiva-látky viskozitu a zpracovatelnost nátěrové hmoty

Protipožární zpěňující nátěr 1Protipožární zpěňující nátěr 2

Protipožární nástřiky a protipožární ucpávky

Protipožární opatření budov bývají leckdy složitějším problémem, závisejícím od typu konstrukce a použitého materiálu. Proto kromě protipožárních nátěrů naše firma aplikuje také protipožární nástřiky a protipožární ucpávky, které jsou rovněž velmi efektní prevencí a ochranou stavebních konstrukcí při vzniku požáru a dokážou mu dlouhou dobu úspěšně vzdorovat.

Protipožární nátěry pro dřevěné konstrukce

Zpěňující, zcela transparentní nebo krycí protipožární ochranný nátěr určený na dřevěné konstrukce (krovy, sloupy, stěny, stropy, podlahy) s předepsanou požární odolností, snížení hořlavosti dřeva a omezení šíření plamene po povrchu ( B, s1, d0) . Chrání na požární
odolnost R 15, R 30, R 45 a R 60. V podmínkách požáru vytváří svým rozkladem na povrchu konstrukce silnou nehořlavou tepelně izolační pěnu, která způsobuje časovou prodlevu v nárůstu vnitřní teploty od účinků ohně a sálavého tepla.
 
Protipožární materiál po aplikaci nátěruProtipožární materiál po působení ohně
Protipožární materiál po působení ohně_pravítko

Protipožární materiál po aplikaci nátěru a tentýž materiál po působení ohně.

Z historie protipožárních nátěrů

Protipožární nátěry jsou známy již od starověku. Staří Řekové používali k impregnaci svých staveb proti ohni vápenné vodné roztoky, dřevo bylo máčeno v roztocích solí, bylo známo i tzv: vodní sklo. Ve středověku byly dřevěné krovy chrámů impregnovány volskou krví… Skutečný rozvoj protipožárních nátěrových systémů však začal až v poválečných letech. V té době dochází také k rychlému rozšíření ocelových konstrukcí ve stavebnictví a důležitost požární ochrany značně vzrostla.

Protipožární nátěry - ilustrační foto

MALZED - malíři a natěrači Hradec Králové

Proč právě malzed

 • Jsme stabilní firmou s tradicí od roku 1990   

 • Poskytujeme kvalitní malířské a natěračské služby na profesionální úrovni       

 • Máme dlouholeté zkušenosti a více než 5000 realizovaných zakázek po celé České republice       

 • Přijímáme malé i velké zakázky 

 • Zákazníkům nabízíme ideální ekonomické řešení: odložená splatnost, splátkový systém.

 • Rychlé dodací lhůty

MALZED - Prověřená společnostPáral Martin - MALZED

CERTIFIKACE

Jsme řádnými členy Cechu malířů a lakýrníků České republiky a držiteli Certifikace Požární ochrana staveb - Nátěry a nástřiky.

     Cech malířů a lakýrníků - logo      Požární ochrana staveb

 

Top realizace

MALZED - malíři - linka

 • SANUS Hradec Králové - Stavba roku
 • Česká spořitelna Praha, Florenc
 • Privátní poliklinika III. Hradec Králové
 • FSBT Creative Communication, Vídeň
 • Knihovnicko informační centrum Hradec Králové - Stavba roku 2009
 • Škoda Auto, a.s., Vrchlabí, Mladá Boleslav, Kvasiny
 • Autosalon Volkswagen, HK
 • Gymnazium J. K. Tyla, HK

 

Naše realizace maleb a nátěrů jsou prováděny materiály těchto výrobců: